" பசுந்தீவன புல் தேவைக்கு அணுகவும் - Dr.S.மாதவக்குமரன், மேலாளர் (கால்நடை மருத்துவம்) - தொலைபேசி எண் : 9489729040. "    24 மணிநேர தகவலுக்கு - விற்பனை பிரிவு : பால் மற்றும் உபபொருட்கள் குறித்த விபரங்களுக்கு அணுகவும். Mob.No:7094443475.    - பண்ணை பிரிவு : கொள்முதல் குறித்த விபரங்களுக்கு அணுகவும் Mob.No:7094443474


The Thanjavur District Cooperative Milk Producers’ Union Ltd. was the oldest Union which was registered on 02.09.1939 and was started on 02.11.1939 having a few villages in its area of operation for milk procurement with the view to supply milk to the consumers of Thanjavur town area.


தஞ்சாவூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம்.,

ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 தரச்சான்றிதழ் பெற்ற நிறுவனம்

Milk

Ghee

Milk Shakes & Ice Creams

Badam Mix Powder

About the Union

1.
Date of Registration
02-09-1939
2.
Date of Starting
02-11-1939
3.
Date of Conversion into Union
01-04-1982
4.
Date of starting of  O.F. Programme in  District
01-04-1985
5.
Area of operation

1.Thanjavur District Revenue Villages  : 902

2.Thiruvarur District Revenue villages : 576

3.Nagapattinam District Revenue villages : 524

6.
No.of members
354
7.
Authorised share capital
Rs.50.00 lakhs
8.
Paid-up share capital
Rs.5.75

Services

More than 20 Parlours in Thanjavur from which the milk in packed condition are being distributed / sold in the morning and in the evening.

Milk Producers          Consumers